Projekt BYNAPS je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském