Jak získat nové zákazníky

Voucher za voucher to zajístí. Nejprve přijdou noví zákazníci za voucher a když budou spokojeni, vrátí se.

Vysvětlující video má 1:02 minuty

Kuchař a prodavač

Bynaps je nejúčinnější marketingový nástroj

U jiných typů reklamy na potencionálního zákazníka působí jen dva možné vjemy, a to je obraz a zvuk.

V Bynaps vás možný zákazník vyloženě navštíví a vaše služby zkusí. Můžete tak na něj působit všemi možnými způsoby, jako například: chutěmi, chováním personálu, vzhledem vašeho interiéru, rychlostí, kvalitou vaší služby a vším ostatním, co na billboardech či v postech na Facebooku nikdy nezkusí.

Uživatelé v aplikaci Bynaps podniky objevují. Do jednoho podniku nechodí pravidelně. Každý měsíc dostávají vouchery jiní lidé, a tak chodí noví a noví zákazníci.

A co vás to stojí? V podstatě nic, jelikož vaši zaměstnanci dostanou na oplátku vouchery do jiných podniků.

Obchodní schůzka

V Bynaps spolupracují lokální podniky

Aplikace Bynaps je vytvořena tak, že spolupracují vždy jen lokalní podniky. Jsou tedy vytvořeny kruhy pro každé město v Česku. Regionální podniky si tak pomáhají a posílají své zaměstnance vyzkoušet místní podniky.

Nadnárodní řetězce v Bynaps nenajdete.

Jak s aplikací začít?

Zásadní rozdíl oproti ostatním benefitním systémům je ten, že v Bynaps neinvestujete svůj zisk z podnikání

Postup získávání kreditů v běžných benefitních systémech
  1. Nakoupíte suroviny
  2. Ze surovin vytvoříte produkt
  3. Produkt prodáte
  4. Zisk odešlete na běžnou benefitní platformu
  5. Zaměstnanec získá kredit
Postup získávání kreditů v Bynaps
  1. Vytvoříte vouchery k sobě do podniku a ve stejnou chvíli se vytvoří i kredit zaměstnancům
  2. Nakoupíte suroviny
  3. Vytvoříte produkt
  4. Produkt dáte za voucher novému zákazníkovi, který zkusí vaši službu a když bude spokojný, vrátí se
Technik, prodavač a Kuchař

Na Bynaps naleznete všechny typy podniků

Další výhoda oproti stravenkám či jiným benefitním systémům je ten, že v Bynaps jsou všechny druhy podniků. Stravenky jsou pouze na stavování a v ostatních benefitních systémech najdete jen podniky typu sport, zdraví a vzdělání.

V Bynaps jsou všechny výše zmíněné a navíc také podniky jako kadeřnictví, prodejny oblečení a všechny ostatní, které v jiných benefitních systémech nejsou.

Registrovat se
Projekt BYNAPS je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském