Který typ voucheru je daňově výhodnější?

Všechny vouchery vytvořené prostřednictvím aplikace Bynaps Vám můžou dovést nové zákazníky. Avšak ne všechny vouchery jsou daňově výhodnější než plat zaměstnancům v penězích. Daňově výhodné vouchery jsou pouze některé, ale je jich většina. Jedná se především o vouchery tohoto typu:

  • Zdraví (například lékárny, optiky, zdravotní potřeby atd.) 
  • Kultura (kina, divadla, galerie apod.)
  • Sport (aquaparky, fitness, tenis …)
  • Vzdělání (jazykové kurzy, workshopy a další)
  • Rekreace (cestovky, pobyty a jiné)
  • Restaurace a stravovací zařízení

Ostatní podniky, které nabízí služby nebo zboží nespadající do těchto kategorií, jsou na tom v případě poskytování voucherů daňově stejně, jako kdyby své zaměstnance ohodnotili platem v penězích. Ovšem díky voucherům vytvořeným v aplikaci Bynaps mohou získat nové zákazníky.

Projekt BYNAPS je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském