Jak je to s DPH a daněmi?

Každý podnikatel, který vytvoří svému podniku / firmě profil v aplikaci Bynaps vyplňuje tyto základní údaje:

  • Jestli je plátce či neplátce DPH
  • Jestli používá podvojné účetnictví či daňovou evidenci (Jestli má s.r.o. nebo živnost)

Na základě těchto informací, každý měsíc aplikace automaticky generuje pro každého podnikatele PDF soubor, kde je shrnuté, v jaké výši přijal vouchery ve svém podniku a v jaké výši jeho zaměstnanci využili vouchery v jiných podnicích. Vše je v tabulkách s popisky přehledně rozděleno. Také jsou automaticky generovány daňové doklady mezi jednotlivými podniky, které spolupracují.

Tento PDF soubor společně s daňovými doklady podnikatelé předají svým účetním a ti si s nimi hravě poradí. Také můžete v aplikaci nastavit automatické odesílání těchto dokladů své účetní, a tak podnikatel nemusí na nic myslet.

Projekt BYNAPS je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském