Jak se přijímají/používají vouchery v praxi?

Postup jak probíhá uplatnění voucheru:

1. Zákazník v aplikaci použije voucher

Zákazník přijde k Vám do podniku a voucher uplatní pomocí svého mobilu tím, že na něj klikne a zadá výši částky, kterou chce uplatnit.

2. Kontrola provedené platby

Obsluha vašeho podniku si může uplatnění voucheru zkontrolovat dvěma způsoby. Buď nahlédne do mobilu zákazníka a vidí, jak voucher uplatnil nebo ve svém mobilu v sekci „Pro obsluhu“ může zkontrolovat, že platba v reálném čase v systému přibyla.

Důkladná kontrola přijatého voucheru (nepovinné)

Každá platba má svůj specifický kód (např. VFG347X), dle kterého se dá ověřit její pravost (kód je stejný u zákazníka i obsluhy).

Projekt BYNAPS je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském