Jsou vouchery pro zaměstnance nad rámec platu?

Šéfům doporučujeme přiřazovat zaměstnancům kredit, za který si vymění vouchery do podniků, nad rámec platu.

Projekt BYNAPS je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském