Konkurují si podobné podniky na Bynaps?

Velkou část vašich zákazníků tvoří zaměstnanci z okolních podniků. Samotní vaši zaměstnanci vám velkou tržbu neudělají. Vy především potřebujete získat a udržet si ostatní zákazníky, tedy zaměstnance z ostatních podniků. Tudíž, když se zaregistrujete do Bynaps a vyzkouší vás mnoho ostatních zaměstnanců, získáte mnohem více, než že vaši zaměstnanci objeví i konkurenční podnik a začnou ho navštěvovat.

Účast konkurenčních podniků v aplikaci Bynaps tedy ničemu nevadí.

Projekt BYNAPS je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském