Lze voucher rozdělit? Lze ho použít vícekrát?

Když někdo z vašich potenciálních zákazníků získá váš voucher například v hodnotě 200 Kč, může jej utratit dle jeho uvážení. Buď najednou všech 200 Kč, nebo třeba na dvakrát po 100 Kč.

Projekt BYNAPS je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském