Proč využívat Bynaps – daně a finance

Autor článku: Ing. Jakub Zakouřil, Autorizovaný daňový poradce

Aplikace Bynaps představuje komplexní benefitní systém, který umožňuje zaměstnavateli motivovat a odměňovat své zaměstnance, upevňovat tak s nimi vztah a zajistit si jejich loajalitu a dobrý pracovní výkon i v budoucnu. Na napjatém českém trhu práce se tak může jednat o klíčový faktor, který Vás odliší od ostatních zaměstnavatelů, a pomůže Vám přilákat schopné pracovníky, či Vám takové pracovníky pomůže udržet.

Za tímto účelem je aplikace elegantně navržena tak, aby plně využívala všech dostupných daňových výhod v oblasti plnění pro zaměstnance, a to bez nutnosti složitých úprav podnikových systémů a interních směrnic. Vzhledem k vysoké míře inflace sílí tlak na růst mezd, přičemž ale ne každá společnost je v kondici, kdy si může vysoký růst mezd dovolit. Skrze aplikaci Bynaps je možné navýšit odměnu zaměstnanců za nižší prostředky společnosti, než které by si vyžádalo zvýšení hrubé mzdy. Prohlédněte si následující příklad a přesvědčte se, kolik lze díky využívání aplikace Bynaps ušetřit.

V příkladu je kalkulováno se zaměstnavatelem – společností, která zvažuje, zda zvýšit svým zaměstnancům hrubou mzdu o 3000 Kč, či začít využívat aplikaci Bynaps. První varianta ukazuje, o kolik se společnosti sníží čistý zisk po zdanění v případě zvýšení mzdy o 3000 Kč, a jaký čistý příjem pro zaměstnance to bude představovat.

Varianta 1: Navýšení odměny zaměstnance pomocí hrubé mzdy o 3000 Kč. Ilustrativní příklad.
Hrubá mzda 3 000 Kč
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele 1 014 Kč
Snížení daně z příjmů právnických osob (daňově uznatelné náklady) 763 Kč
Celkové náklady zaměstnavatele ze zisku 3 251 Kč
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnance 330 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 450 Kč
Čistý příjem zaměstnance 2 220 Kč

V druhé variantě se zaměstnavatel rozhodl místo navýšení mzdy využívat aplikaci Bynaps, ve které poskytne svému zaměstnanci 3 000 kreditů. V modelovém případě využil zaměstnanec tyto kredity následovně:

  • 8x si zašel na jídlo, za které zaplatil poukazem ve výši 150 Kč.
  • 4x využil možnosti návštěvy sportoviště, za které zaplatil poukazem ve výši 200 Kč.
  • 1x navštívil lékárnu, kde za léky zaplatil poukazem ve výši 500 Kč.
  • 2x navštívil kavárnu/vinárnu, kde zaplatil poukazem ve výši 250 Kč.
Varianta 2: Navýšení odměny zaměstnance pomocí aplikace Bynaps o 3000 kreditů. Ilustrativní příklad.
Kredity do Bynapsu 3 000 Kč
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele 169 Kč
Snížení daně z příjmů právnických osob (daňově uznatelné náklady) 253 Kč
Celkové náklady zaměstnavatele ze zisku 2 916 Kč
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnance 55 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 75 Kč
Čistý příjem zaměstnance 2 870 Kč

Zaměstnavatel, který se rozhodl pro navýšení odměny svého zaměstnance skrze hrubou mzdu, tak zaplatil ze svého čistého zisku o 335 Kč měsíčně více. Zaměstnancův čistý příjem je přitom při takovém řešení o celých 650 Kč nižší. Pro ještě názornější ukázku výhodnosti využívání aplikace Bynaps ukážeme, jakou částku z čistého zisku musí vynaložit zaměstnavatel, pokud chce, aby se zaměstnancův čistý příjem po zvýšení hrubé mzdy rovnal částce 2 870 Kč z předchozího příkladu při využívání aplikace Bynaps.

Varianta 3: Navýšení odměny zaměstnance pomocí hrubé mzdy tak, aby jeho čistý příjem činil cca 2 870 Kč. Ilustrativní příklad.
Hrubá mzda 3 880 Kč
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele 1 311 Kč
Snížení daně z příjmů právnických osob (daňově uznatelné náklady) 986 Kč
Celkové náklady zaměstnavatele ze zisku 4 205 Kč
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnance 427 Kč
Daň z příjmů fyzických osob 582 Kč
Čistý příjem zaměstnance 2 871 Kč

Využíváním aplikace Bynaps tak jako zaměstnavatel můžete ušetřit i 1 289 Kč měsíčně na každém zaměstnanci, a to při shodném čistém příjmu pro zaměstnance. Aplikace Bynaps přitom pro Vás a Vaše zaměstnance přináší i další výhody, o kterých si můžete přečíst v dalších článcích. 

Ing. Jakub Zakouřil

Líbí se vám aplikace Bynaps?

Registrovat se
Projekt BYNAPS je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském